Bare 7 parti i Møre og Romsdal?

Avisa Møre har en artikkel i lørdagsutgaven (10. august) der de lister opp “Partia sine topp 5 i Møre og Romsdal”. Denne lista inneholder bare de partiene som har representanter på Stortinget pr idag. Her skjøtter ikke Møre sin demokratiske opplysningsplikt. Avisen har plikt til å opplyse folket, ikke å opprettholde eksisterende politisk makt. Jeg vil gjerne informere om at folket i fylket faktisk har dobbelt så mange parti å velge mellom 9. september. Møre har i sin oversikt utelatt 6 parti:

Demokratene i Norge
De Kristne
Kystpartiet
Miljøpartiet De Grønne
Piratpartiet
Rødt

Vi har med andre ord 13 parti å velge mellom og ikke 7. Dette er desverre også et problem på landsbasis – Folket taper på medienes partiboikott.

Ta en kikk på vår politikk og se om ikke Piratpartiet fortjener din stemme i år.

Sony vs. Hadsel VGS og folket


Dette har skjedd:

Lærarane ved Hadsel vidaregåande skole laga ein videohyllest til avgangselevane 2013. Videoen var laga som ein musikkvideo til songen “Hall of Fame” og vart publisert på YouTube.

Videoen vart ein stor hit på YouTube, med nesten 60.000 visningar på kort tid.

Sony Norge tok kontakt med Hadsel VGS og bad dei fjerne videoen, grunngjeve med brot på Åndsverklova. Til Vesterålen Online sa de mellom anna:

Det var strategic manager i Sony Music Norge, Fred Eng som tok telefonen til Stokmarknes.
Han sier til VOL at det ikke er i deres mening å være firkantet og vanskelige.

– Men det er nå en gang slik det er, at man ikke har lov å bruke musikk som man ikke har rettigheter til uten å spørre. Her har ingen spurt om å bruke musikken, og da er vi nødt til å gjøre det på denne måten. Vi kommer ikke til å følge det opp på noen måte, sier Eng.

– Men ville de fått ja hvis de hadde spurt?

– kke for å legge det på nett. Men for å bruke det internt på skolen bruker vi å være rause. Vi er ikke ute etter å ødelegge for noen. Men vi må forsvare rettighetene til artistene vi representerer.

Hadsel VGS fjerna videoen utan større protestar.

Så gjorde folket opprør, og gav Sony tilbakemelding om at dei syntes det var urimeleg at Sony ville be om å få ein så flott video fjerna.

Sony gjorde snuoperasjon, og argumenterte med at videoen i seg sjølv ikkje var noko problem, fordi den var “ikkje-kommersiell”. Dei tillot derfor at videoen vart lagt ut igjen på YouTube.

Det store spørsmålet blir då:

Kva slags lover er det som gjeld i eit slikt tilfelle? Den norske åndsverklova har ikkje nokon “fair use”-paragraf, og det einaste som skulle tilseie at å publisere ein slik video på nett i den er § 4:

“Opphavsmannen kan ikke sette seg imot at andre benytter hans åndsverk på en slik måte at nye og selvstendige verk oppstår. Opphavsretten til det nye og selvstendige verk er ikke avhengig av opphavsretten til det verk som er benyttet.

Den som oversetter eller bearbeider et åndsverk eller overfører det til en annen litterær eller kunstnerisk form, har opphavsrett til verket i denne skikkelse, men kan ikke råde over det på en måte som gjør inngrep i opphavsretten til originalverket.”

Men i følge Gisle Hannemyr, som eg meiner har god greie på Åndsverklova, vil ein eigenlaga video som nyttar musikk du ikkje har avklara rettar til kome inn under ledd to av denne paragrafen. Det medfører at ein ikkje kan publisere ein slik video utan å avklare rettigheitene:

“I andre ledd er det snakk om en bearbeidelse, adaptasjon eller tilpassing av et eksisterende verk på en slik måte at det nye verket ikke framstår som selvstendig.

Eksempler på slike bearbeidelse kan være en oversettelse av et litterært verk til ett annet språk, en filmatisering av en roman, en fotomontasje, en videocollage, et musikkverk som inneholder brokker (samplinger) av andre musikkverk, samt en lysbildefremvisning eller en video ledsaget av musikk som andre har kompo­nert og spilt inn. I så fall har både den opprinnelige opphavspersonen og den som står for bearbeidelsen opphavsrett til resultatet, og man kan ikke utgi eller på andre måter tilgjengeliggjøre den bearbeidete versjonen uten tillatelse fra opprinnelig opphavsperson.”

Så, kjære Sony, kan de forklare kvifor de gjekk tilbake på ønsket om å få videoen fjerna (for det var ønsket dykkar, anten forslaget om å gjere det vart formulert frå dykk eller læraren ved Hadsel vgs)? De gjekk hardt ut på vol.no og forsvarte fjerninga med nebb og klør med opphavsrett som grunngjeving.

Så vidt eg kan sjå har de nettopp innrømma at Åndsverklova ikkje fungerer etter hensikta slik den er i dag, og at det bør opnast for å tillate bruk av andre sitt opphavsrettsleg beskytta materiale i dine eigne ikkje-kommersielle kulturuttrykk. Ei slik lovendring kjempar Piratpartiet for. Dessverre mistenker eg at Sony ikkje har til hensikt å kjempe for ei slik endring i lova, men rett og slett er så feige at de tillot dette enkelttilfellet fordi fjerninga av videoen gav dykk negativ publisitet. Eller er det no slik Sony, at det er fritt fram for alle til å publisere ikkje-kommeriselle videoar der musikk de sit på rettane til er brukt?

Live fra landsmøtet

Du kan følge andre dag av det ekstraordinære landsmøtet til Piratpartiet på: live stream

Møre og Romsdals leder Elin og nestleder Stian var tilstede første dag av landsmøtet (08.06.13) og vil være tilstede mesteparten av dagen i dag.

Det har vært gode foredrag, trening i hvordan å håndtere media og mye bra har blitt vedtatt!

Gleder oss til resten av dagen 🙂

~ Kaptein / Fylkesleder, Elin Kristin Dyb